اختصاصی- تمرینات ملوان پیش از دیدار با خونه به خونه بابل در بندرانزلی ادامه یافت . گزارش تصویری این تمرین […]

اختصاصی- تمرینات ملوان پیش از دیدار با خونه به خونه بابل در بندرانزلی ادامه یافت . گزارش تصویری این تمرین را می توانید در ادامه مشاهده نمایید .