لیگ به روزهای پایانی نزدیک شده است و در سه هفته مانده به پایان لیگ در میان برزخِ ماندن و […]

لیگ به روزهای پایانی نزدیک شده است و در سه هفته مانده به پایان لیگ در میان برزخِ ماندن و رفتن مانده ایم و با دستانی افراشته به آسمان و لبانی که دعای خیری بدرقه راه قوهای سپید مینمایند به آینده چشم دوخته و به انتظار فتح مانده ایم .

مطلب امروز نه تحلیلی است و نه تشویقی ، نه گلایه است و نه پر از سرور ، درددلی است با بازیکنانی که افتخار پوشیدن لباس مقدس ملوان را دارند و پرچمداران کنونی باشگاه ملوانند . دوستان ! پیراهنی که امروز بر تن کرده اید یادگاری کهن از کسانی است که بخش مهمی از تاریخ فوتبال این مرز و بوم را ثبت کرده اند . افتخار آفرینانی که نامشان بر لوح دل و جان ما ملوانی ها و البته فوتبالی های کشور حک شده است . این پیراهن باارزش که میراث نیاکان ماست امروز بر تن شماست تا شما نیز فرصت این داشته باشید تا افتخار آفرینان و تاریخ سازان نسل بعدی خود شوید . فرصت این را دارید تا بخشی از دفتر پرافتخار یگانه پرچمدار فوتبال شمال کشور را کتابت کنید و نامتان را به یادگار و البته به نیکی بر آن به نگارش درآورید چونانکه گذشتگان این باشگاه نگاشتند و ثبت کردند . ارزش این پیراهن ، این تکه پارچه سفید که بر تن شماست نه به طرح و رنگ و جنس بلکه به تاریخی است که یدک میکشد و آنرا صاحب جلال و جبروت مینماید پس آگاه باشید که در کجای دنیا ایستاده اید و چه یادگاری پرارزشی به دستان شما سپرده شده است .
پرچمی که سالهاست با وزش بادهای خزر به اهتزاز درآمده و قلب آسمان را شکافته است امروز به دستان پرتوان شما به امانت داده شده است تا این بار به اهتمام شما و یارانتان باز هم افراشته و مانا باشد . از رقص این پرچم که سالهاست طلایه دار ارتش سپیدپوشان بوده است به وجد می آییم و اشک شوق بر چشممان مینشیند . با آن زندگی میکنیم و با دیدن افراشته بودن این پرچم سر به آسمان میسائیم چراکه قوهای دوست داشتنی را جزئی از خود و خود را جزئی از آنان میدانیم . حس زیبای یکی شدن با ملوانی که برایمان سمبل مبارزه است . سمبل تسلیم نشدن ، جنگیدن ، دست از تلاش برنداشتن و بازهم جنگیدن . تا جایی که برسیم به آنچه که لیاقتمان است ، آنچه که از ما دریغ شده است . ما با این تیم زندگی میکنیم و امیدمان به زندگی، با دیدن پرواز این قوی دلفریب بیشتر و بیشتر میشود . پس امیدمان را ناامید نکنید و هر آنچه دارید برای این مردمی که خیلی چیزها از آنان دریغ شده و تنها دلخوشی شان دیدن دوباره پرواز قوهای سپید است بگذارید . مردمی که به انتظار دیدن تلاشتان و چشیدن شهد شیرین پیروزی نشسته اند و برای موفقیتتان دعا میکنند . نه برای مقام ، نه برای قرارداد ، نه برای هیچ چیز دیگر بلکه فقط برای شادی دل مردان و زنانی که دل در گرو تیم محبوب ملوان دارند تلاش کنید و نشان دهید لیاقت آن همه حمایت و زحمت را داشته اید و پرچمی که به دست گرفته اید را با شایستگی تمام در آسمان به اهتزاز درآورید . چشم امید صدها هزار نفر به شماست پس در سخت ترین لحظات که نای برخاستن ندارید به یاد آن پیرزنی بیفتید که برای پیروزی تان نذر کرده ، به یاد پیرمردی بیفتید که با قلبی ناسالم باز هم دست از ملوان نمیکشد ، به جوانانی بیاندیشید که نام ملوان تمام امید و آمال و آرزویشان شده است . اینها همه ملوانی هایی هستند که امید و آرزویشان را به همت و تلاش شما گره زده اند و به شما ایمان دارند چون میدانند کسی که این پیراهن را به تن میکند دیگر جزئی از آنهاست و بخشی از روح و جان هواداران پرشور ملوان را در کنار خود احساس میکند .

بازیکنان محبوب ملوان ! سربازان غیور دیار خزر ! برای بالا ماندن این پرچم ، برای اهتزار همیشگی آن و برای روشن ماندن مشعل افتخار این تیم پرغرور بپا خیز و به یاد داشته باش که قلب ما در زمین سبز فوتبال و در کنار شماست . برای تمام آرزوهایمان و رسیدن به شادمانی دلهای ما و شما یک یا علی از شما طلب میکنیم . بجنگید ، تلاش کنید ، تسلیم نشوید و با مشتهای گره کرده به نبرد با آنچه علیه ماست بروید . دعای ما بدرقه راهتان .

یا علی ……

رضا مظلوم

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net