اختصاصی – ملوان با پیروزی داخل خانه برابر مس رفسنجان یک قدم دیگر به رقابتهای لیگ برتر نزدیک شد . […]

اختصاصی – ملوان با پیروزی داخل خانه برابر مس رفسنجان یک قدم دیگر به رقابتهای لیگ برتر نزدیک شد . در ادامه می توانید سری دوم گزارش تصویری این دیدار را که توسط “فربد محسن پور” تهیه شده است ، مشاهده نمایید .