اختصاصی – اولین بازی ملوان در سال ۹۶ با پیروزی همراه شد . در ادامه می توانید سری دوم گزارش […]

اختصاصی – اولین بازی ملوان در سال ۹۶ با پیروزی همراه شد . در ادامه می توانید سری دوم گزارش تصویری این دیدار را که توسط “خشایار همدانی” تهیه شده است ، مشاهده نمایید .