اختصاصی – اولین بازی ملوان در سال ۹۶ با پیروزی همراه شد . در ادامه می توانید سری اول گزارش […]

اختصاصی – اولین بازی ملوان در سال ۹۶ با پیروزی همراه شد . در ادامه می توانید سری اول گزارش تصویری این دیدار را که توسط “فربد محسن پور” تهیه شده است ، مشاهده نمایید .