اختصاصی – تمرینات ملوان پیش از دیدار هفته بیست و هشتم این تیم برابر بادران ، در بندرانزلی ادامه یافت […]

اختصاصی – تمرینات ملوان پیش از دیدار هفته بیست و هشتم این تیم برابر بادران ، در بندرانزلی ادامه یافت . در ادامه می توانید گزارش تصویری این تمرین را مشاهده نمایید .