اختصاصی – ملوان بندرانزلی با یک تساوی خارج از خانه در رشت به صدرنشینی اش در لیگ یک ادامه داد […]

اختصاصی – ملوان بندرانزلی با یک تساوی خارج از خانه در رشت به صدرنشینی اش در لیگ یک ادامه داد . شما می توانید سری سوم گزارش تصویری این دیدار را که توسط “خشایار همدانی” تهیه شده است ، در ادامه مشاهده نمایید .

عکاس : خشایار همدانی

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net