اختصاصی – تمرینات ملوان پیش از دیدار با پارس جم جنوبی در بندرانزلی پیگیری شد . در ادامه می توانید […]

اختصاصی – تمرینات ملوان پیش از دیدار با پارس جم جنوبی در بندرانزلی پیگیری شد . در ادامه می توانید گزارش تصویری این جلسه تمرینی را مشاهده نمایید .