به گزارش ملوان کلاب و به نقل از ورزش۳ابراهیم صادقی هافبک تیم سایپا درضمن تبریک روز مربی گفت: از همین […]

به گزارش ملوان کلاب و به نقل از ورزش۳ابراهیم صادقی هافبک تیم سایپا درضمن تبریک روز مربی گفت: از همین تریبون روز مربی را به همه مربیان تبریک می‌گویم؛ همه مربیان خودم از نوجوانان تا الان و به خصوص آقای مایلی‌کهن این روز را تبریک می‌گویم. آقای مایلی‌کهن انسان شریفی است و برای فوتبال ایران زحمت زیادی کشیده است. ۵ سال در تیم سایپا زحمت کشید و حداقل ۴۰ جوان را تحویل داده است؛ شاید خودش از جوانانی که تربیت کرده استفاده نکرد ولی بسیاری از آنها بعدها بازیکنان خوبی شدند و برای سایپا مقام آوردند و به تیم‌ملی رسیدند.

او ادامه داد: مایلی‌کهن را انسان شریفی می‌دانم که هیچ موقع هیچ چیز را برای خودش نخواسته و همه چیز را برای بازیکنان می‌خواست. یکی از اخلاق های او این بود که جلوی بازیکنان به آنها خیلی سخت می‌گرفت ولی پشت سر از آنها به نیکی یاد می‌کرد. برای حضور بازیکنانش در تیم‌ملی همه کار می کرد؛ از صحبت با فدراسیون تا بازی دادن به بازیکنی که در تیم ملی بود و بازیکن بهتری در سایپا در پست او وجود داشت. یادم می‌آید یک بازیکن داشتیم که در تیم‌ملی بازی می‌کرد و آقای مایلی‌کهن برای آنکه جایگاهش در تیم‌ملی را از دست ندهد به او در تیم بازی می‌داد. شاید نگاه بعضی‌ها به آقای مایلی‌کهن مثبت نباشد ولی ایشان واقعا شخص زحمت‌کش و محترمی هستند.