بالاخره پرونده زوران و والتیماتوم های فیفا به مرحله جدی تری رسید و فیفا با تهدید کسر امتیاز و سقوط […]

بالاخره پرونده زوران و والتیماتوم های فیفا به مرحله جدی تری رسید و فیفا با تهدید کسر امتیاز و سقوط به دسته های پایین تر عرصه را بر ملوان بسیار تنگ نموده است . به نظر میرسد این بار نه دیگر امکان فرصت گرفتن مهیا باشد و نه اینکه بنا به گفته مدیریت باشگاه ملوان ، زوران علاقه ای به نشستن پای میز مذاکره دارد . باور کنید خطر در یک قدمی است و تحقق این تهدید نزدیکتر از چیزی است که به نظر میرسد !
پس از انتشار خبر تهدید فیفا نامه نگاری هایی توسط مدیریت ملوان با مراجع زیربط انجام پذیرفت و تقاضای کمک از منطقه آزاد و امثالهم در حل این مشکل واقعاً بزرگ گردید اما پس از گذشت یک هفته و با نزدیکتر شدن به پایان مهلت مقرر اینگونه به نظر میرسد که هنوز پیشرفتی در این امر صورت نگرفته و ما علیرغم میل خویش با آغوش باز به استقبال بدترین جریمه تاریخ ملوان میرویم ! تهدیدی که با توجه به تجربه های مشابه در تیم پرسپولیس که ۶ امتیاز بدون قید و شرط از این تیم کسر شده بود نشان داده که کاملاً جدی است و واقعاً فیفا با کسی شوخی نداشته و برایش دوغ و دوشاب تفاوتی ندارد ! حتی اگر جزو پرطرفدارترین تیمهای کشور هم باشی و دستگاه های عریض و طویل دولتی چه از بعد مالی و چه معنوی هم پشتیبان و حامی شما باشند باز هم گریزی از جریمه و تهدید فیفا نخواهید داشت چه برسد به تیم بی پناه ملوان که نه تنها در کشور بلکه در استان خود هم غریب مانده است !
در هر حال مشخص است که فیفا در چنین پرونده هایی اغماض ننموده و سیر قانونی خود را طی خواهد نمود ضمن اینکه زمان چندانی هم برای پایان فُرجه در نظر گرفته شده باقی نمانده و به نظر میرسد امکان هرگونه مذاکرای هم ملوان با این بازیکن مطلقاً وجود ندارد و با جمیع مشاهدات کسر امتیاز و یا سقوط از ملوان امری دور از ذهن به نظر نمیرسد ! اینکه این معضل از چه زمانی آغاز شده و کشیده شدن شکایت تا بدینجا به خاطر تعلل چه کسی بوده بحث دیگری است که در زمان خود به نقد کشیده خواهد شد اما آنچه که اهمیت دارد رهایی از این شرایط و نجات ملوان از این معضل میباشد . امیدوارم مسئولین امر از هیچ تلاشی برای برطرف شدن مشکل فوق فروگذار ننموده و با استفاده از تمام کسانی که میتوانند در این زمینه ما را یاری دهند به نجات ملوان از وضعیت خطر بشتابند . میدانیم تقاضای استمداد از مسئولین منطقه آزاد انجام شده است اما انتظار میرود این پرونده نه به صورت عادی بلکه به خاطر حساسیت موضوع و ضرب الاجل تعیین شده از سوی فیفا بصورت فوق العاده و خارج از سیر اداری رسیدگی گردد . قطعاً هیات مدیره محترم باشگاه ملوان و مسئولین محترم شهری ارتباطات و امکانی دارند که با تامین این مبلغ به حل مشکل فوق کمک نمایند و با یاری گرفتن از مسئولین کشوری و هر آنکه امکان مساعدتی در رفع این معضل جدی را دارد در برطرف ساختن و مختومه نمودن این پرونده عذاب آور گام بردارند . به هر حال وقتی برای دلجویی از باشگاه تراکتورسازی در اتفاقات منجر به ناکامی در قهرمانی پنج میلیارد تومان به آنان هدیه میگردد یا معضل تیم پرسپولیس در جریمه شش میلیاردی فیفا در پرونده باشگاه السد قطر توسط ریاست جمهور وقت حل میگردد و … توقع دریافت کمک از مسئولین کشوری آن هم برای چنین مبلغی واقعاً دور از دسترس نیست .واقعاً از تمامی مسئولین شهر و استان انتظار داریم از روزهای باقی مانده تا پایان فرصت نهایی فیفا نهایت استفاده را برده و حتی اگر شده با استفاده از امور بین الملل دولت به حل این پروندۀ فراموش شده بپردازند تا غم سقوط باورنکردنی مان با جریمه و تهدید فیفا تکمیل نشود !
رضا مظلوم

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net