گروه ا ۱.دبیری تبریز ۲.پاس همدان ۳.ملوان بندر انزلی ۴.دخانیات گیلان ۵.آب منطقه ای کرمانشاه ۶.آذرمغان اردبیل ۷.شهرآشوب ساروی گروه […]

گروه ا
۱.دبیری تبریز
۲.پاس همدان
۳.ملوان بندر انزلی
۴.دخانیات گیلان
۵.آب منطقه ای کرمانشاه
۶.آذرمغان اردبیل
۷.شهرآشوب ساروی

گروه ۲
۱.استعداد برتر مشهد
۲.ستارگان گرگان
۳.مدرسه عالی مشهد
۴.درخشان رویان
۵.پدیده ساری
۶.پدیده مشهد
۷.دانش فریدونکنار

گروه ۳
۱.شهرداری اراک
۲.صبای قم
۳.مس رفسنجان
۴.فجر شهید سپاسی
۵.پدیده اصفهان
۶.شهید وفائی شیراز

گروه ۴
۱.ملی حفاری اهواز
۲.خلیج فارس بندر امام
۳.پتروشیمی بندر امام
۴.استقلال اهواز
۵.نفت امیدیه
۶- ایران جوان بوشهر