داوران بازیهای ملوان و ملوان نوین در جام حذفی مشخص شدند   پنجشنبه ۸ مهر ملوان بندرانزلی- گیتی پسند اصفهان […]

داوران بازیهای ملوان و ملوان نوین در جام حذفی مشخص شدند

 

پنجشنبه ۸ مهر
ملوان بندرانزلی- گیتی پسند اصفهان ساعت ۱۵ ورزشگاه تختی انزلی
علی اصغر مومنی – اسماعیل احمدی – رضا نجفی – مجید محمدی – ناظر: فریدون اصفهانیان

 

شنبه ۱۰ مهرماه
ملوان نوین بندرانزلی – استقلال تهران ساعت ۱۶:۱۰ ورزشگاه تختی انزلی
علی صفایی – رحیم حاجیلو – محمدعلی پورمتقی – حسین زمانی – ناظر: محمود رفیعی