دیدار دو تیم ملوان بندر انزلی و اکسین البرز روز ۱۸ شهریورماه برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم ملوان […]

دیدار دو تیم ملوان بندر انزلی و اکسین البرز روز ۱۸ شهریورماه برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم ملوان بندر انزلی تخلفاتی مبنی بر اهانت به داور مسابقه رخ داد. این تیم طبق ماده ۷۹ آیین نامه انضباطی با توجه به عدم سابقه قبلی به پرداخت ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.