اختصاصی – ملوان بندرانزلی در خانه سومین پیروزی متوالی خانگی خود را مقابل مس کرمان جشن گرفت . در این […]

اختصاصی – ملوان بندرانزلی در خانه سومین پیروزی متوالی خانگی خود را مقابل مس کرمان جشن گرفت . در این بخش سری اول گزارش تصویری این دیدار را که توسط “یاسین رحمان زاد ” تهیه شده ، مشاهده نمایید .