مسئولان باشگاه ملوان از اعضای هیأت واگذاری باشگاه نفت شکایت کردند. به گزارش ملوان کلاب به نقل از فارس، با […]

مسئولان باشگاه ملوان از اعضای هیأت واگذاری باشگاه نفت شکایت کردند.

به گزارش ملوان کلاب به نقل از فارس، با واگذاری باشگاه نفت تهران به شرکت بهنام پیشروی کیش، مسئولان باشگاه ملوان از هیأت واگذاری باشگاه نفت به این شرکت شکایت کردند.

مسئولان باشگاه ملوان معتقدند که درحالی که آنها در مزایده اول در خرید باشگاه نفت موفق بودند، برگزاری مزایده دوم وجاهت قانونی ندارد و به همین دلیل واگذاری باشگاه نفت به شرکت بهنام پیشروی کیش غیرقانونی است، حتی احضاریه‌هایی به دست اعضای هیأت واگذاری باشگاه نفت رسیده است.

این درحالی است که باشگاه نفت در لیگ برتر ۴ بازی به میدان رفته و این روزها شاگردان علی دایی در اردوی سرعین به سر می‌برند.