ملوان گرام : واکنش باشگاه ملوان در برابر انحلال تیم بانوان و بیانیه ای که صادر کردند نشان داد نباید […]

ملوان گرام : واکنش باشگاه ملوان در برابر انحلال تیم بانوان و بیانیه ای که صادر کردند نشان داد نباید چندان از عدم دفاع آنها از حق ملوان در قضیه ی خرید امتیاز لیگ برتر باشگاه نفت تهران ناراحت باشیم !

یادمان است دائم شاکی بودیم که در قضیه ی خرید نفت باشگاه چرا سکوت کرده و دفاعی از حق ملوان و مردم انزلی نمی کند ؟!

حال پس از بیانیه باشگاه در خصوص انحلال تیم بانوان و توضیحاتشان در این مورد ، صد هزار مرتبه خدا را شاکریم که در قضیه ی نفت باشگاه سکوت کرد ! وگرنه با این ادبیات و این  مدل دفاعیه که در نوع خودش بی نظیر است ، نه تنها نفت را به ما نمی دادند بلکه باشگاهمان را با ۵۰ سال سابقه پلمپ می کردند !

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net