با نامه مسعود رضائیان  مدیرعامل باشگاه ملوان به هیئت فوتبال استان ، تیم بانوان ملوان یکی از پرافتخارترین تیمهای فوتبال […]

با نامه مسعود رضائیان  مدیرعامل باشگاه ملوان به هیئت فوتبال استان ، تیم بانوان ملوان یکی از پرافتخارترین تیمهای فوتبال بانوان کشور منحل شد !