به گزارش “ملوان کلاب” ، ایمان عالمی به عنوان دستیار به کادرفنی ملوان اضافه شد.   عالمی فصل گذشته نیز […]

به گزارش “ملوان کلاب” ، ایمان عالمی به عنوان دستیار به کادرفنی ملوان اضافه شد.

 

عالمی فصل گذشته نیز به عنوان دستیار امیر قلعه نوعی در ملوان حضور داشت .