مدیران شرکت ملی نفت ایران به باشگاه ملوان اعلام کردند خبر انتقال تیم نفت به بهنام پیشرو کذب و صحت […]

مدیران شرکت ملی نفت ایران به باشگاه ملوان اعلام کردند خبر انتقال تیم نفت به بهنام پیشرو کذب و صحت ندارد.
به گزارش ملوان کلاب به نقل از سایت رسمی باشگاه ملوان؛ بعد از انتشار خبری مبنی بر انتقال تیم نفت به بهنام پیشرو انهم در خالی که ملوان برنده قانونی مزایده بوده است، مدبران ملوان با مدیران شرکت ملی نفت تماس گرفتند تا اصل قضیه را مطلع شوند و مدیران شرکت ملی اعلام کردند این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد و ماجرا و موضوع انتشار این خبر کذب را پیگیری خواهند کرد.
گفتنی است به نظر می رسذ در این خبر کمی شیطنت شده است چرا که اصل نامه ای که خبر به ان استناد شده است تنها نامه ای از سوی مدیرکل ورزش تهران است و هیچ ارتباطی به شرکت ملی نفت و سهامداران باشگاه نفت ندارد بنابراین همچنان مزایده و پیروزی ملوان به قوت خود باقی است.