خریدار نفت نتوانست ضمانت بانکی را پرداخت کند براین اساس از لیست خرید نفت خارج شد. به گزارش ملوان کلاب […]

خریدار نفت نتوانست ضمانت بانکی را پرداخت کند براین اساس از لیست خرید نفت خارج شد.

به گزارش ملوان کلاب به نقل از باشگاه خبرنگاران حامی مالی سابق پرسپولیس در اولین گام برای خرید نفت ناموفق بود و نتوانست ضمانت بانکی را به طور کامل پرداخت کند.

گزینه خرید نفت شرایطی را برای در اختیار گرفتن نفت در نظر گرفته بود ازجمله اینکه تا بیست روز دیگر مطالبات کادر فنی و بازیکنان را پرداخت کند همچنین دو میلیارد خرج هزینه تیم‌های پایه کند وسه ماه دیگر بدهی مالیاتی را بپردازد. اما این شرکت اولین شرط واگذاری را نتوانست اجرا کند.

بر این اساس شرکت مزبور از لیست خرید باشگاه نفت کنار رفت.