باشگاه ملوان با نزدیک به نیم قرن سابقه در فوتبال ایران یکی از ریشه دارترین تیمهای تاریخ فوتبال ایران بوده […]

باشگاه ملوان با نزدیک به نیم قرن سابقه در فوتبال ایران یکی از ریشه دارترین تیمهای تاریخ فوتبال ایران بوده و هست.
ماجرای این روزهای قوی سپید شمال بیش از پیش مظلومیت تنها نماینده شمال ایران را تداعی می کند.از روزی که برنده مزایده نفت تهران،باشگاه ملوان بندرانزلی اعلام شد فدراسیون نشین ها و مدیران رده پایین باشگاه نفت از هیچگونه مصاحبه،تحلیل،ماده قانونی،تبصره و آیین نامه ای علیه باشگاه ملوان دریغ نکردند حتی موضوع برای مربی خانه نشینی که در چند سال گذشته هیچ سمتی در باشگاه نفت نداشت جذاب شد.قانون و ایین نامه جلساتی بود که تشکیل نشد!
کسانی که حتی فوتبال را دنبال نمیکردند پس از این هجمه ها به ناگاه پنداشتند که شاید ملوان در جایی جدا از نقشه این مرز و بوم می زیسته است!
مزایده ای که در شرایط عادلانه برگزار شد و خریداری بود که توان داشت و خرید. مدیران دلواپس دمادم مثال پاس همدانی را مطرح میکردند که به مردم همدان هبه شده بود،جایی که هیچ سابقه فوتبالی انچنانی نداشت،یادشان نبود انتقالهایی که سرانجام خوش و مثبت داشت را به زبان بیاورند،و انزلی و نیم قرن فوتبال و تیمهای پایه فراوان و چهرهایی که هریک در تیم ملی فوتبال در دهه های گذشته انکارناپذیر به نظر میرسد را نادیده پنداشتند.شاید قوی سپید خزر بدلیل معرفی خیلی از این نخبگان فوتبال محاکمه شد و به همین دلیل بدهکار فوتبال ایران شد. فوتبالی که یک برنامه تلوزیونی برایش خط مشی تعیین می کند و به دلیل سلایق شخصی یک فرد آیین نامه هایی که اجرایی می شود و…! فوتبالی که هر تیمی که هوادار دارد و مردمی است پولی در بساط ندارد و هرتیمی که پول دارد هواداری در استادیومش دیده نمی شود و براحتی در چهار دیدار میهمان سوگلی هاست. مگر نه اینکه فوتبال برای لذت بردن است و بدون هوادار معنایی ندارد.
چقدر خوب بود که باشگاه نفت به حیاطش ادامه میداد تا چهره این مدیران و قلم به دستان چند رنگ برای مظلومترین هواداران فوتبال ایران نمایان نمی شد،مظلومترین هوادارانی که پس از اعلام خبر برنده شدن تیمشان به خیابانها ریختند تا دوباره هل هله کنان پرواز قوی سپیدشان را تماشا کنند.شاید متر و معیاری برای هواداری این دلسوختگان وجود نداشته باشد ولی چون هواداران قوی سپید در برابر این همه هجمه ناجوانمردانه هیچ حرکت ناشایستی نکردند باید حقشان خورده شود. به یاد داریم که بابت یک خبر دروغ و یا یک برنامه تلوزیونی چه اعتراضات و اعتصاباتی که نشد و… ولی مردم شمالی ترین شهر ایران نجابت و فرهنگ والای خود را به تمامی قلمفروشان ثابت کردند.
مدیران فدراسیونی که هنوز مهر حکمش خشک نشده بود به راحتی خوردن یک لیوان اب معروف رییس قبلی، حق هواداران یک تیم پرسابقه شمالی را خورد. شک نداشته باشید که هواداران ملوان در هرلیگی جواب دندان شکنی به این ناعدالتی خواهند داد و یک شادباش برای آن دلواپسانی که در فصل اینده سمتهایی همچون سرپرستی،مدیر روابط عمومی و… خواهند گرفت!اما به یاد داشته باشید که نفسهای نفت به شماره افتاده و به مانند دیگر تیم تهرانی(راه آهن) در آینده ای نزدیک قطع خواهد شد.(سقوط یا انحلال)
و در اخر فوتبال و فدراسیون و رسانه هایی که لیاقت قوی سپید را نداشتند!

 

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net