مهلت ارائه پاکت‌های پیشنهادی به منظور حضور در مزایده واگذاری باشگاه نفت تهران تمدید شد. به گزارش “ملوان کلاب” و […]

مهلت ارائه پاکت‌های پیشنهادی به منظور حضور در مزایده واگذاری باشگاه نفت تهران تمدید شد.

به گزارش “ملوان کلاب” و به نقل از سایت رسمی باشگاه نفت تهران، به اطلاع عموم می‌رساند نظر به درخواست تعدادی از متقاضایان برای تمدید فرصت برای اخذ ضمانت نامه وارائه پاکت‌های مالی، بدینوسیله تاریخ تحویل پاکت‌های مالی و ضمانت مربوط به واگذاری موسسه فرهنگی ورزشی نفت تهران تا پایان‌ روز سه‌شنبه۱۳۹۵/۳/۱۱تمدید شد.