سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان بعد از دو سال همکاری با این باشگاه قراردادش را فسخ کرد.   به گزارش […]

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان بعد از دو سال همکاری با این باشگاه قراردادش را فسخ کرد.

 

به گزارش خبرگزاری فارس، دراگان اسکوچیچ در دو سال گذشته هدایت فولاد خوزستان را برعهده داشت.

این مربی بعد از برگزاری چند جلسه با مدیریت باشگاه تصمیم به جدایی گرفت.

اسکوچیچ با وجود اینکه یک سال دیگر قرارداد داشت امروز با دریافت مبلغی پول به صورت توافقی از این تیم جدا شد.

این فسخ قرارداد در حال حاضر در هیأت فوتبال در حال انجام است.