مدیررسانه ای ملوان گفت: کارشکنی ها انگیزه های ملوان را برای بازی فردا دوچندان کرده است. مهران دیده بان در […]

مدیررسانه ای ملوان گفت: کارشکنی ها انگیزه های ملوان را برای بازی فردا دوچندان کرده است.

مهران دیده بان در گفت و گو با کاپ درباره وضعیت ملوان در مشهد اظهار داشت:  ما پس از یک جلسه تمرین در تهران راهی مشهد شدیم و شب گذشته به این شهر مقدس رسیدیم. نکته جالب اینکه از شب گذشته تا هم اکنون به هر دری که زدیم نتوانستیم زمینی برای تمرین در اختیار گیریم.

وی افزود: در این رابطه به ۵۰ نفر از مسئولان و دست اندرکاران مشهد برای تهیه زمین تماس گرفتیم اما متاسفانه هیچ زمین و مکانی در اختیار ما قرار نگرفت و دوستان به بهانه های مختلف از دادن زمین به ما خودداری کردند.

مدیر رسانه ای ملوان ادامه داد: فکر می کنم فوتبال در جهت دوستی و وفاق بین مردم و تیم هاست. نه دوری و عداوت. مطمئن باشید این عمل در حافظه ما می ماند و هرچقدر در این راه کارشکنی شود انگیزه ملوان برای بازی فردا بیشتر خواهد شد که اثرات آن را در بازی با سیاه جامگان در زمین مشاهده خواهید کرد.

دیدبان در پایان گفت: علی رغم این کار شکنی ها ما بیکار نبودیم. در پارک محیط هتل به انجام یک تمرین شاداب بازیکنان با شور و نشاط خود را برای بازی فردا آماده کردند. آقای احمدزاده و کادر فنی بر کار بازیکنان نظارت داشتند.

aaaa aaaaaa