بازیکنان ملوان در هوای طوفانی تهران تمرین کردند. به گزارش کاپ،شاگردان محمد احمدزاده که روز جمعه بازی مرگ و زندگی […]

بازیکنان ملوان در هوای طوفانی تهران تمرین کردند.

به گزارش کاپ،شاگردان محمد احمدزاده که روز جمعه بازی مرگ و زندگی با سیاه جامگان در مشهد را پیش رو دارند،عصر امروز در تهران یک جلسه تمرینی را پشت سرگذاشتند.

از نکات جالب درباره ملوان حضور کریم قربانی،بازیگر طنز تلویزیون در اردوی تیم بود که طی ۴۸ ساعت آینده وظیفه خطیر خنده درمانی را برای بازیکنان انجام خواهد داد.

eff62d6f-3062-49a9-a570-53c468f941bc

16a2ed3b-6f8e-44eb-8d1b-65d24b576b41

17ee1e75-9039-42d7-b120-2f3d2ddd5fc0

251fb431-5a70-40d5-8cd1-71ce25de1169

778ebeef-4550-47c6-8137-67d0313ad4d9

c87fc38d-5811-483a-95d4-c3832940cd92