اختصاصی – ملوان در هفته ما قبل پایانی در انزلی مقابل صبای قم متوقف شد . شما می توانید سری […]

اختصاصی – ملوان در هفته ما قبل پایانی در انزلی مقابل صبای قم متوقف شد . شما می توانید سری اول گزارش تصویری این دیدار را که توسط “آیدین شیرعلیان” تهیه شده ، در ادامه مشاهده نمایید .

عکاس : آیدین شیرعلیان

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net