اختصاصی – ملوان در هفته ما قبل پایانی در انزلی مقابل صبای قم متوقف شد . شما می توانید سری […]

اختصاصی – ملوان در هفته ما قبل پایانی در انزلی مقابل صبای قم متوقف شد . شما می توانید سری اول گزارش تصویری این دیدار را که توسط “یاسین رحمان زاد” تهیه شده ، در ادامه مشاهده نمایید .

 

عکاس : یاسین رحمان زاد

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net