در صورت ماندن ملوان در لیگ برتر برای فصل اینده باشگاه ملوان به صورت جدی خواستار جذب بیرانوند است.بیرانوند به […]

در صورت ماندن ملوان در لیگ برتر برای فصل اینده باشگاه ملوان به صورت جدی خواستار جذب بیرانوند است.بیرانوند به خدمت سربازی نرفته و به همین علت ملوانی ها این بازیکن را جذب خواهند کرد.

 

از سوی دیگر سید حسین حسینی نیز با پایان خدمت سربازی باید به استقلال باز گردد چون یک سال با این تیم قرارداد دارد.