اختصاصی – خبرهای بد آنقدر زود پخش میشوند که حتی فراموش میکنی اولین بار خبر را از زبان چه کسی […]

اختصاصی – خبرهای بد آنقدر زود پخش میشوند که حتی فراموش میکنی اولین بار خبر را از زبان چه کسی شنیده ای . سریع و برق آسا مثل باد میپیچد و از درون نابودت میکند و چه تلخ است شنیدن خبری که نه تو بلکه دیاری را از پای در خواهد آورد . تمام لحظات و خاطراتی که ساخته و پرداخته ای به یکباره در این جمله کوتاه جمع میشود که « مهرداد اولادی درگذشت ! »

بازیکن تیم فوتبال ملوان بندرانزلی و دوست عزیز همه مردم این شهر به ناگهان از پیش ما رفت تا جمع عظیمی را اندوهگین و پریشان نماید . جماعتی که دیروز برایش هورا میکشیدند امروز در رسای عزیز از دست رفته شان میگریند و به یاد گذشته های خوبی که در کنار هم سپری کرده اند اشک میریزند . گذشته های خوبی که هیچگاه از خاطرمان نخواهد رفت و تا ابد در ذهنمان به یادگار خواهد ماند همانطور که از دیگرانی که برایمان خاطره ساز شدند مانده است و مهرداد آنقدر خاطرات خوبی برایمان ساخته است و آنقدر قلبهای ما با آن پشتک های شادی آفرینش شاد شده که همیشه جایگاه ویژه ای در قلبمان پیدا کند حتی وقتی از ملوان رفته باشد ، حتی اصلا وقتی که نباشد …

مهرداد آمده بود تا دوباره در کنار قوهای سپید پرواز کردن را تجربه کند . آمده بود دوباره ثابت کند همان مهرداد اولادی است که از ملوان به بازوبند تیم ملی رسید . همان مهردادی است که سایه اش هراسی بر دل حریف بود و عطش گلزنی اش هیچگاه کم نمیشد . مهردادی که با ملوان هم به بالاترین جایی که میخواست رسید و با آن به فتح قله های بزرگتر رسید و هیچگاه یادش نرفت ملوان و انزلی چه نقشی برای اوج گیری اش داشته اند و چقدر مهربانانه برای دیدارش آغوش گشوده اند . مهردادی که میخواست سپید باشد و برای سپیدپوشان دریای خزر آنچه در توان دارد تقدیم کند تا شاید مرهمی باشد بر دل زخم خورده این قوهای محجوب ولی افسوس که داستان داش مهرداد اولادی باید همینجا به پایان برسد و توانی نماند تا کارِ ناتمام او یعنی حفظ ملوانان در لیگ توسط او به اتمام برسد .

امروز مهرداد در بین ما نیست اما پرچمی که با هم افراشته ایم نباید سقوط کند . نباید کاری که با وی شروع کردیم ناتمام بماند و شهر در بهت و حیرتی که به یکباره در آن فرو رفته است غرق شود . ما این بار هم بر میخیزیم تا با بزرگ نگاه داشتن نام او و همه کسانی که روزگاری افتخار آفرین ملوانیان بوده اند قدردان همه زحماتشان باشیم و به همه نشان دهیم فقط به یاد پهلوانان زنده نیستیم و همیشه تکه ای از قلبمان را به یاد آنان به پرواز درآورده ایم . امروز وقتِ غفلت نیست ، به پا خیزید و رسم رفاقت را با تلاشی که از شما انتظار میرود به جای آورید و پیروزی را به روح بلند مهرداد هدیه دهید که این والاترین قدردانی از اوست . ماموریتی که قرار بود با مهرداد به انجام برسانید را به بهترین شکل ممکن تمام کنید و فراموش نکنید و با توکل بر خدا و استعانت از اویی که حی و قیوم است باید کاری کنیم که یک کشور لبخند پرمهر مهرداد را بر آسمان استادیوم پیر شهرمان به نظاره بنشیند . امروز مهرداد از آن بالا به ما مینگرد و به انتظار همت و تلاش شماست تا مطمئن شود آنانی که دوستش داشته اند به آنچه دوست میدارندش رسیده اند . برای رسیدن به سرمنزل مقصود و اهدای پیروزی به مهرداد همین اکنون دست روی زانو بگذارید و بپاخیزید و مگذارید غبار غم بر روی لوح همتتان بنشیند . برخیزید ، بجنگید تا افتخار پیروزی را نثار او که امروز در بینمان نیست کنید و بدانید مهرداد هم با همان لباس سپید دوست داشتنی جایی آن بالاها در کنار سیروس ، جلال خاوندی ، عزیز پیرزاد ، ممی کشوری ، رضا رافت و دهها عزیز سفر کرده دیگر برایتان دعا خواهند کرد . خوب که دقت کنی غریوشان به گوش خواهد رسید پس به احترام همه آنان از جا خیز و مگذار پرچم سقوط کند .

 

رضا مظلوم

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net