سرپرست تیم فوتبال ملوان گفت: قطعا به حکم محرومیتم اعتراض می کنم تا بلکه بتوانم ملوان را در ادامه لیگ […]

سرپرست تیم فوتبال ملوان گفت: قطعا به حکم محرومیتم اعتراض می کنم تا بلکه بتوانم ملوان را در ادامه لیگ همراهی کنم.

مجتبی احمدی در گفت و گو با خبرنگار کاپ، در واکنش به محرومیت سه جلسه ای اش از سوی کمیته انضباطی اظهار داشت: با شنیدن این حکم شوکه شدم. چرا باید سه جلسه مرا محروم کنند. مگر چه کار کردم. در بازی با سپاهان داور تصمیمات اشتباهی را علیه ملوان اتخاذ کرد که به همین خاطر ما هم به داور اعتراض کردیم. البته من در زمان برگشت از اصفهان همراه با داوران بودم و جدا از تیم به صورت زمینی با تیم داوری به سوی تهران بازگشتم. حتی از آنها به نوعی به خاطر اعتراض هایم عذرخواهی کردم و از دلشان درآوردم اما نمی دانم چرا مرا سه جلسه محروم کردند.

وی ادامه داد: متاسفانه نسبت به ملوان کم لطفی می کنند و تمام نگاه های کمیته انضباطی فقط روی تیم ما منعطف شده است. در همان بازی اول تماشاگران سپاهان بودند که جو بازی را متشنج کردند اما شنیدم که بعد از آن گفته اند تماشاگران ملوان صندلی ها را شکستند.در ضمن وقتی که در ۱۰ بازی حق یک تیم بابت اشتباهات داوری خورده میشود دیگر نمی توان جو را کنترل کرد.

سرپرست تیم فوتبال ملوان همچنین تصریح کرد: همه جوره سر ملوان را می برند چون من در خیلی از بازی های دیگر لیگ برتر دیده ام که سرپرستان تیم ها خیلی بدتر از این اعتراض می کنند اما یک جلسه هم محروم نمی شوند. نمی خواهم اسم ببرم اما شاید بالای ۱۰ بار این موضوع را مشاهده کردم.

احمدی در پاسخ به این سوال که با این شرایط ملوان در لیگ ماندنی خواهد بود گفت: حتی اگر اراده جمعی هم برای سقوط ملوان باشد با انگیزه ای که در میان بازیکنان ملوان وجود دارد نمی گذاریم چنین اتفاقی رخ دهد. من هم قطعا به این حکم اعتراض می کنم تا بلکه محرومیتم کمتر از این شود.