دفتر مرکزی باشگاه ملوان بندرانزلی به ساختمان جدید منتقل شد تا ملوانان در سال ٩۵ صاحبخانه شوند.     به […]

دفتر مرکزی باشگاه ملوان بندرانزلی به ساختمان جدید منتقل شد تا ملوانان در سال ٩۵ صاحبخانه شوند.


 

 

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندرانزلی؛ با همت شورای شهر و شهرداری بندرانزلی ساختمان سابق (دانشگاه آزاد) که متعلق به شهرداری بندرانزلی بود بعد از ترمیم و بازسازی در اختیار باشگاه ملوان قرار گرفت و دفتر مرکزی باشگاه در بندرانزلی به ساختمان جدید منتقل شد تا ملوانان در سال جدید صاحبخانه شوند و ساختمانی در حد نام باشگاه در اختیار داشته باشند.