کمترین آمار تعطیلی نوروزی متعلق به انزلی چی هاست     ۳۰۹۰:تیم فوتبال ملوان بندر انزلی پس از تمرینات دیروز، […]

کمترین آمار تعطیلی نوروزی متعلق به انزلی چی هاست

 

 

۳۰۹۰:تیم فوتبال ملوان بندر انزلی پس از تمرینات دیروز، امروز (چهارشنبه)را به استراحت می پردازند و فردا مجددا تمرینات خود را در دو نوبت صبح و عصر آغاز می کنند.

 

گفتنی است کمترین فرصت تعطیلات در لیگ با سه روز متعلق به انزلی چی ها است.به تشخیص محمد احمد زاده سرمربی ملوانی ها آن ها زمانی برای استراحت بیشتر ندارند و باید برای روز ۱۲ فروردین بازی مقابل سپاهان با آمادگی کامل به میدان بروند.در نتیجه آن ها فقط روز اول و دوم فروردین و البته یک روز پیش از سال نو در کنار خانواده هستند و باید روز سوم فروردین خود را به کادر فنی معرفی کنند.