بازیکنان راه آهن در حمایت از کاپیتان های خود قید حضور در تمرینات را زده اند.     به گزارش […]

بازیکنان راه آهن در حمایت از کاپیتان های خود قید حضور در تمرینات را زده اند.

 

 

به گزارش “ورزش سه”، در اهواز و پس از شکست راه آهن مقابل شاگردان تیم قعرنشین سیاوش بختیاری زاده، بهادر عبدی با سعید رمضانی سرپرست تیم درگیری شدید لفظی پیدا کرد. او معتقد بود این نتایج حاصل وعده های توخالی مدیران و بی انگیزگی بازیکنان است.

پس از جدال عبدی و رمضانی، بهادر و محمد عباس زاده حاضر نشدند با تیم از اهواز برگردند و بلیط جداگانه گرفتند.

مدیران باشگاه مدعی شده اند شب قبل از بازی بازیکنان به سر دستگی عبدی و ابراهیم کریمی و عباس زاده قصد اعتصاب داشته اند و به همین دلیل این سه نفر را کنار گذاشته اند اما حالا بقیه بازیکنان اعلام کرده اند این نفرات اگر هم حرفی زده اند به عنوان بزرگتر تیم بوده و حرف دیگران را بازگو کرده و دنبال احقاق حقوق همه بازیکنان بوده اند پس قید حضور در تمرینات را زده اند.