۸ ، ۹ و ۱۰ کاپیتانهای اول تا سوم ملوان هستند .   به گزارش “ملوان کلاب” ، در این […]

۸ ، ۹ و ۱۰ کاپیتانهای اول تا سوم ملوان هستند .

 

به گزارش “ملوان کلاب” ، در این عکس کاپیتانهای اول تا سوم ملوان را به ترتیب تماشا می کنید که این روزها بیش از هر بازیکن دیگری چشم هواداران به ساقهای آنهاست .

 

 

 

عکاس : یاسین رحمان زاد

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net