ملوانی ها در بازی برابر استقلال خوزستان نیز، گل تساوی خود را در شرایطی پذیرفتند که تصاویر تلویزیونی از اشتباه […]

ملوانی ها در بازی برابر استقلال خوزستان نیز، گل تساوی خود را در شرایطی پذیرفتند که تصاویر تلویزیونی از اشتباه داور در اعلام ضربه کرنر، می گفت.


به گزارش “ورزش سه”، ملوانی ها در هفته های اخیر به برخی از داوری های مربوط به بازی های خود اعتراض داشتند، اعتراض هایی که پس از تشخیص کارشناسان داوری به حق عنوان شد و به نوعی می توان گفت که این تیم از این موضوع آسیب هایی دیده است، در بازی امروز و برابر استقلال خوزستان، زمانی که داور بازی خطای هند مدافع خوزستانی را اعلام پنالتی کردف انزلی چی ها به خیال اینکه مشکلات داوری برای آنها به اتمام رسیده خوشحال شدند اما در همان نیمه اول دو بار دیگر اتفاقاتی به وقوع پیوست که اعتراض آنها را به دنبال داشت، اتفاقاتی که حداقل یک از آنها در تصاویر تلویزیونی نشان داده شد که حق با این تیم است و احتمالا پس از این بازی باید منتظر اعتراض سفت و سخت آنها به این موضوع بود.

ضربه کرنری که در آخرین دقیقه نیمه اول برای خوزستانی ها گرفته شد و گل آنها را به دنبال داشت توسط مدافع خوزستانی ها به بیرون رفته بود اما توسط داور بازی به اشتباه اعلام کرنر شد.