مدافع ملوان تحت عمل جراحی قرار گرفت.   به گزارش کاپ،احمد آهی که دچار آسیب دیدگی از ناحیه رباط صلیبی […]

مدافع ملوان تحت عمل جراحی قرار گرفت.

 

به گزارش کاپ،احمد آهی که دچار آسیب دیدگی از ناحیه رباط صلیبی شده است،امروز زانویش را به تیغ جراحان سپرد.

 

عمل جراحی آهی با موفقیت انجام گرفته است.

 

این بازیکن نمی تواند ملوان را تا پایان فصل همراهی کند.