مدیرعامل شهرداری اردبیل گفت: محمد احمدزاده این فصل از ما جدا نمی شود.       شهرام علیپور در گفت […]

مدیرعامل شهرداری اردبیل گفت: محمد احمدزاده این فصل از ما جدا نمی شود.

 

 

 

شهرام علیپور در گفت وگو با کاپ،درباره اینکه برخی منابع از توافق میان محمد احمدزاده با باشگاه ملوان خبر داده اند اظهار داشت: نمی دانم خبر سرمریبگر احمدزاده در ملوان از کجا آمده است اما این موضوع صحت ندارد ما دیروز هم با شهردار اردبیل جلسه ای داشتیم و اعلام کردیم با  جدایی این مربی مخالف هستیم و اگر قرار است ایشان به تیم دیگری برود این قضیه به پایان فصل موکول خواهد شد.

 

 

وی افزود: تیم ما شرایط حساسی دارد و باید روی بازی های باقیمانده متمرکز شویم و به همین دلیل نمی توانیم با جداییاحمدزاده موافقت کنیم. لذا از دید ما پرونده این موضوع بسته است.

 

 

علیپور در پاسخ به این سوال که اگر شهردار اردبیل با شهردار انزلی بر سر این موضوع به توافق برسد چه اتفاقی می افتد، بیان داشت: شهردار ما فوتبالی است و خودش می داند تیم در چه شرایط قرار دارد و ضمنا ایشان در مسایل فنی تیم دخالتی نمی کند و این موضوع را به ما سپرده اند.