ملوان در حمله به شدت کم تعداد ظاهر می شد و پاس های پشت دفاع متعدد و بی هدف برای […]

ملوان در حمله به شدت کم تعداد ظاهر می شد و پاس های پشت دفاع متعدد و بی هدف برای مهاجمین در طول ۹۰ دقیقه بازی بی ثمر بود .

 

 

 

به گزارش “ملوان کلاب” ، کم تعداد بودن و زهردار نبودن ملوان در حملات بارها در تصاویر تلویزیونی مشاهده شد و حال در این دو عکس نیز به خوبی این مورد مشهود است که بارها یک بازیکن ملوان در میان بازیکنان پر تعداد پدیده اسیر می شدند …

 

 

 

 

 

 

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net