بهترین های ملوان مانند همیشه مقابل پدیده هم نه درون زمین بلکه روی سکوها بودند .     به گزارش […]

بهترین های ملوان مانند همیشه مقابل پدیده هم نه درون زمین بلکه روی سکوها بودند .

 

 

به گزارش “ملوان کلاب” ، ملوان جزو معدود تیمهای ایران است که در هرجایی به میدان برود ، بازیکنانش با ورود به زمین یک نگاهی به دور و ور بیاندازند حتما به چشمشان می خورد شخص یا اشخاصی را که با پیراهن ، پرچم یا شالهای سپید منقش به نام مقدس ملوان پرچم را بالا نگاه داشته اند ! در این دیدار نیز در استادیوم تقریباً خالیِ ثامن الائمه ی مشهده حدود ۵۰ هوادار ملوان در ورزشگاه حضور داشتند که البته اکثر قریب به اتفاق آنها در جایگاه ویژه نشسته بودند و عکاس خبرگزاری ایرنا شکاری را از روی سکوها و تعداد اندک ملوانان با نمادهای همراهشان داشت ! بی شک بهترین های ملوان باز هم روی سکوها بودند ، همین تعداد اندک که برایشان تفاوت نمی کند تیمشان در کجای جدول جای دارد و با کدام مربی و بازیکن به میدان می رود ، نام مقدس ملوان برایشان همه چیز است …

 

 

ملوان کلاب.نت – www.MalavanClub.Net