ملی پوش ایرانی روستوف همراه با سه بازیکن دیگر این تیم با یکی از هواداران باشگاه روسیه ای دیدار کردند. […]

ملی پوش ایرانی روستوف همراه با سه بازیکن دیگر این تیم با یکی از هواداران باشگاه روسیه ای دیدار کردند.

به گزارش کاپ،سعید عزت اللهی شب گذشته همراه با الکساندر گروخین، استاخ پوکالیتوا و نیکیتا نفراتی بودند که در ورزشگاه المیپک روستوف با یکی از هواداران معلول این باشگاه دیدار و گفت و گو کردند.

این ۴ بازیکن هدایایی هم به این هوادار دادند.