فرکی پیشنهاد ملوانی ها برای هدایت این تیم را قبول نکرده است. غفور جهانی به نوعی بزرگتر باشگاه ملوان به […]

فرکی پیشنهاد ملوانی ها برای هدایت این تیم را قبول نکرده است.

غفور جهانی به نوعی بزرگتر باشگاه ملوان به شمار می‌رود.
او دیروز اظهار داشت بهترین گزینه برای سرمربیگری ملوان برای خروج از بحران فعلی، حسین فرکی است. سرمربی قهرمان لیگ سیزدهم و چهاردهم در همین خصوص گفت: بنده پیشنهاد رسمی یا غیررسمی ندارم اما همانطور که عرض کردم در لیگ پانزدهم به هیچ عنوان مربیگری نمی‌کنم و مشغول رسیدگی به امور شخصی‌ام هستم.

منبع: خبر ورزشی