اگر استعفای استیلی پذیرفته شود،ملوانان آماده حضور سرمربی شماره ۱۲ تاریخ خود هستند.     به گزارش “ورزش سه” تا […]

اگر استعفای استیلی پذیرفته شود،ملوانان آماده حضور سرمربی شماره ۱۲ تاریخ خود هستند.

 

 

به گزارش “ورزش سه” تا قبل از سال ۹۲ تنها ۶ مرد در تاریخ ۴۴ ساله ملوان سرمربی این تیم بوده اند اما در ۲-۳ سال گذشته ۵ مربی تازه در این تیم حضور یافتند.

بیشترین سالهای مربیگری در ملوان به ترتیب به بهمن صالح نیا،نصرت ایراندوست،محمد احمدزاده،فرهاد پورغلامی ومنوچهر درجزی اختصاص دارد ،تا قبل از سال ۹۲ به جزاین ۴ مرد تنها مرحوم عزیز اصلی که ۲ ماه هدایت این تیم را عهده دار بود،سرمربی رسمی این تیم بود اما در ۲ سال گذشته مردانی چون اسکوچیچ ،مسیلویچ،فیروز کریمی،امیر قلعه نویی واستیلی هدایت این تیم را عهده دار بوده اند به عبارتی با حضور سرمربی تازه ملوانان آنها در ۳ سال گذشته به اندازه ۴۴ سال قبل از آن سرمربی در فوتبال ایران داشته اند اما تاریخ گواهی میدهد که بهمن صالح نیا همواره پر افتخار ترین مرد تاریخ این تیم بوده است.