مدیرعامل ملوان با ارسال نامه ای به دبیرکل فدراسیون فوتبال به شدت از جریان داوری ها علیه ملوان شکایت کرد؛ […]

مدیرعامل ملوان با ارسال نامه ای به دبیرکل فدراسیون فوتبال به شدت از جریان داوری ها علیه ملوان شکایت کرد؛ مجبوریم حقمان را از مراجع دیگیری پیگیری کنیم.


 

باشگاه ملوان بندرانزلی با ارسال نامه ای به دبیرکل فدراسیون فوتبال ایران نسبت به اشتباهات سریالی و ادامه دار داوری ها علیه این تیم به شدت اعتراض کرد.

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی ،  مسعود رضاییان (مدیر عامل باشگاه ملوان بندرانزلی) نسبت به ادامه دار بودن ناداوریها علیه تیم ملوان با ارسال نامه ای به علیرضا اسدی دبیر فدراسیون فوتبال مراتب اعتراض شدید خود را اعلام و تاکید کرد در صورت ادامه دار بودن این وضعیت دیگر سکوت نخواهد کرد.

مدیرعامل باشگاه ملوان در قسمتی از نامه اعتراضی این باشگاه باشگاه ملوان خطاب به دبیرکل فداسیون فوتبال تاکید و درخواست کرد؛ اگر این اشتباهات پشت سر هم و مشکوک باز هم در دیدارهای ملوان پیش بیاید این موضوع را از طریق مراجع بالاتر و نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی و حتی فراتر از ان با ارسال نامه به ریاست محترم جمهور، حق ضایع شده ملوان را پیگیری خواهد کرد.