ورزشگاه آزادی تهران در رده‌بندی استادیوم‌های فوتبال جهان که بیشترین ترس و دلهره را در دل تیم‌های میهمان می‌اندازند، در […]

ورزشگاه آزادی تهران در رده‌بندی استادیوم‌های فوتبال جهان که بیشترین ترس و دلهره را در دل تیم‌های میهمان می‌اندازند، در رده دوم قرار گرفت.

نشریه مارکای اسپانیا اقدام به رده‌بندی رعب‌آورترین ورزشگاه‌های فوتبال دنیا کرده که در این رده‌بندی ورزشگاه آزادی دوم است. در این رده‌بندی ورزشگاه ماکسیمیر زاگرب در صدر قرار دارد و پس از ورزشگاه آزادی نیز، ورزشگاه تُرک تلکام استانبول در رده سوم ترسناک‌ترین استادیوم‌ها از نظر سروصدای هواداران و جو ایجاد شده از سوی تماشاگران جای گرفته است. رده‌بندی رعب‌آور‌ترین ورزشگاه‌های دنیا را در زیر میخوانید: ۱ ــ ورزشگاه ماکسیمیر زاگرب (خانه تیم دیناموزاگرب کرواسی) ۲ ــ ورزشگاه آزادی تهران ۳ ــ ورزشگاه ترک تلکام استانبول (خانه تیم گالاتاسرای) ۴ ــ ورزشگاه بومبونرا بوئنوس‌آیرس (خانه تیم بوکاجونیورز) ۵ ــ ورزشگاه ساراکوغلو (خانه تیم فنرباغچه) ۶ ــ ورزشگاه آپوستولوس نیکولایدیس یونان (خانه تیم پاناتینایکوس) ۷ ــ ورزشگاه رونگرادو می‌دی کره شمالی (خانه تیم ملی کره شمالی)