تمرین روز شنبه ملوان برگزار شد.   به گزارش کاپ، تمرین روز شنبه ملوان در زمین اختصاصی این تیم در حسن […]

تمرین روز شنبه ملوان برگزار شد.

 

به گزارش کاپ، تمرین روز شنبه ملوان در زمین اختصاصی این تیم در حسن رود برگزار شد، در ابتدای تمرین حمید استیلی سرمربی ملوان صحبتهایی با بازیکنان انجام داد و شرایط تمرینی تیم را تا قبل از سفر به اهواز برای بازیکنان تشریح کرد. سپس بازیکنان زیر نظر کادر فنی بدنهای خود را گرم کردند و در ادامه بازیکنان به سه گروه تقسیم شدند و کار تاکتیکی حرکت در فضای خالی ، حفظ توپ و جابجایی و پرس از جلو را مرور کردند در پایان هم در قالب دو تیم زرد و نارنجی به فوتبال درون تیمی پرداختند.علیرضا رمضانی، شاهین بالیجانی و محمد ستاری بازیکنان جدید ملوان در تمرین امروز حضور داشتند.

 

 

آرش افشین در کنار زمین نظاره گر تمرینات ملوان بود. همچنین در پایان به مناسبت تولد حسن یحیی پسند تدارکات ملوان، و آرش افشین جشن تولدی با حضور کادر فنی و بازیکنان برگزار شد.