مهاجم سوئدی مدنظر ملوان دیپورت شد.   به گزارش کاپ،این بازیکن که روز گذشته برای حضور در تمرین ملوان،به ایران […]

مهاجم سوئدی مدنظر ملوان دیپورت شد.

 

به گزارش کاپ،این بازیکن که روز گذشته برای حضور در تمرین ملوان،به ایران آمد در فرودگاه امام(ره)به دلیل پاره ای از مشکلات دیپورت شد.

 

بدین ترتیب پیوستن این مهاجم سوئدی به ملوان منتفی شد.