رئیس سازمان تربیت بدنی ستادکل نیروهای مسلح گفت: به طور دقیق در جریان رفتن افشین از ملوان نیستم ولی اگر او […]

رئیس سازمان تربیت بدنی ستادکل نیروهای مسلح گفت: به طور دقیق در جریان رفتن افشین از ملوان نیستم ولی اگر او قطعا جدا شده باشد؛ یا باید به یک تیم نظامی دیگر بپیوندد یا باید در غیر این صورت به پادگان برگردد و چند ماه آخر خدمت خود را در آن جابگذراند.

 

 

 

سردار مهرعلی باران چشمه در گفت و گو با کاپ، درباره رفتن آرش افشین از ملوان و تکلیف چند ماه سربازی باقی مانده اش اظهار داشت: بنده به طور دقیق در جریان رفتن افشین از ملوان نیستم ولی اگر او قطعا جدا شده باشد؛ یا باید به یک تیم نظامی دیگر بپیوندد یا باید در غیر این صورت به پادگان برگردد و چند ماه آخر خدمت خود را در آن جابگذراند.

 

 

وی درباره جلسه دیروزش با مسئولان باشگاه ملوان بندرانزلی گفت: جلسه بسیار خوبی برگزار شد و کدورت ها برطرف شد. در این جلسه شهردار انزلی و آقایان دنیا مالی و رضاییان هم حضور داشتند. قول دادیم در آینده ماجرای مهدی شریفی را برای انزلی چی های عزیز جبران کنیم. قطعا بحث کنار کشیدن آن ها از لیگ برتر هم به طور کل منتفی شد.