به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی ، هیئت مدیره باشگاه ملوان بندرانزلی در اردوی تیم ملوان در جزیره […]

به گزارش سایت رسمی باشگاه ملوان بندر انزلی ، هیئت مدیره باشگاه ملوان بندرانزلی در اردوی تیم ملوان در جزیره کیش حاضر شدند. محمودبدیعی فر نایب رییس هیئت مدیره و مهندس پورشعبان عضو هیئت مدیره روز قبل به اردوی ملوانان آمدند و قرار است که دکتر احمد دنیا مالی هم عصر امروز به جزیره کیش عزیمت کند و امشب جلسه ای با بازیکنان و کادر فنی داشته باشد.