بانک ورزش – سردار موسی کمالی معاون اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح می گوید با وجود اعتراض ملوانی […]

بانک ورزش – سردار موسی کمالی معاون اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح می گوید با وجود اعتراض ملوانی ها، مهدی شریفی به این باشگاه بر نمی گردد. گفتگوی موسی کمالی با بانک ورزش را می خوانید.

ملوانی ها تهدید کردند که از لیگ کناره گیری می کنند.

به خاطر مهدی شریفی؟

بله، ممکن است کد او دوباره برگردد و به ملوان برود؟

خیر، بر نمی گردد، چون هنوز اعزام نشده بود و این کد تغییر کرده است. قبل از اعزام می شود کد را تغییر داد ولی بعد از اعزام این امکان وجود ندارد.

یعنی کد او یک بار از ارتش به سپاه تغییر کرده و قابل تغییر نیست؟

بله، یک بار کد این بازیکن ارتش خورده بود و ما آن را قبل از اعزام به سپاه تغییر دادیم.

چرا او را به تراکتور دادید؟

کمیته ای تشکیل دادیم که با توجه به سربازان حق ندارند خودشان محل خدمتشان را تعیین کنند، این بازیکن باید به ملوان برود ولی به خاطر حساسیت های بازی تراکتورسازی در آسیا و حاشیه سازی کشورهای عربی کد اعزام او را به تراکتورسازی تغییر دادیم.

به نظر می رسد تراکتورسازی اقبال بیشتری در جذب سربازها داشته است.

فکر نمی کنم اینگونه باشد، ما بازیکنانی مثل ماهینی، افشین و حسینی را به ملوان دادیم. چند بازیکن هم به تراکتور دادیم.

ممکن است بازیکن سرباز به تیم دسته اولی هم برود؟

معمولا این کار را برای لیگ برتری ها نمی کنیم. به طور کلی سربازها بین ۴ تیم فجر، نیروی زمینی، ملوان و تراکتور تقسیم می شوند ولی حواسمان هست که بازیکن لیگ برتری را به لیگ یکی ندهیم.