دروازه بان اهل مولداوی با حضور در سازمان لیگ قراردادش را با باشگاه ملوان به طور یک طرفه فسخ […]

 

دروازه بان اهل مولداوی با حضور در سازمان لیگ قراردادش را با باشگاه ملوان به طور یک طرفه فسخ کرد.

 

 

به گزارش خبرگزاری فارس، سرگئی پاشنکو امروز با حضور در سازمان لیگ قراردادش را با باشگاه ملوان به طور یکطرفه فسخ کرد.

 

پاشنکو به دلیل  پرداخت نشدن مطالبات این فصلش خواهان جدایی از ملوان شده بود.

 

او امشب از ایران می رود.